• Programska oprema - Time&Space

  • Zaposlenima menadžeri mogu dati pristup evidenciji radnog vremena i podacima o radnom vremenu podređenih.

    Zaposlenima menadžeri mogu dati pristup evidenciji radnog vremena i podacima o radnom vremenu podređenih. Odgovorne osobe mogu putem interneta uređivati određene podatke (propuste u registraciji, zamjena rasporeda, simulacija planiranih sati, itd.).

    Saznajte više

Kontakt

Podrška
+387 33 765 285
ba_info@spica.com
Kontakt