• Getting things done

  Kontrola pristupa + Evidencija radnog vremena

  :
  Jun 15, 2015
  Naš sistem za automatizovanu evidenciju radnog vremena Time&Space u 27 zemalja svijeta ima preko 600.000 korisnika. Špica Systems dio je Špica Grupacije koja je prisutna u Adria regionu i Velikoj Britaniji. Saznajte zašto je svakoj firmi potrebno naše rješenje evidencije radnog vremena za olakšanje i ubrzanje poslovanja, te bolju i efikasniju kontrolu nad resursima.
   

  Preuzmite brošuru